Skip to main content

Woordenlijst Biomassa

11 april 2013

Vertaling van engelstalige termen, tekst en uitleg (circa 380 in totaal) in het Nederlands. Het beterft alle relevante termen met betrekking tot de productie, oogst, logistiek conversie en verbranding van houtige biomassa.

Uitvoering in samenwerking met Alterra en binnen het verband van de Europese COST actie FP9092 (Development and harmonisation of new operational research and assessment procedures for sustainable forest biomass supply).

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel
opdrachtgever(s): Alterra
periode van uitvoering: 2012-2013

Resultaten

rapport:
in de pers: