Skip to main content

Cascadering

11 april 2013

Verkenning naar mogelijkheden met cascadering in de keten van (geimporteerde) houtige biomassa. Een tiental deskundige worden uitgedaagd te reflecteren op een vernieuwende benadering waarbij in opwaarde richting in de keten ontworpen en ontwikkeld wordt.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel
opdrachtgever(s): EL&I
periode van uitvoering: 2012

Resultaten

artikel: