Skip to main content

Quick Scan Crowd Funding

11 april 2013

Crowd Funding is een manier van sociaal lenen en investeren, waarbij marktpartijen elkaar kunnen vinden in vraag en aanbod op verschillende vlakken.

Internationaal, maar ook op Nederlands niveau zijn inmiddels enkele platforms voor Crowd Funding in gebruik. Echter wat Nederland betreft vooral in de kunstsector en vooralsnog niet/nauwelijks in de bos- en natuursector. Het doel van de quick scan is inzicht te bieden in reeds bestaande initiatieven op het gebied van Crowd Funding in binnen- en buitenland. Duidelijk moet worden of er reden is de markt op dit punt te stimuleren en welke partijen daartoe initiatieven zouden moeten ontplooien.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel, Annemieke Winterink en Gebca Velema
opdrachtgever(s): InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk
periode van uitvoering: 2012

Resultaten

presentaties: