Skip to main content

Missing link: bestekbepalingen inkoop duurzaam hout

11 april 2013

Bij de aanbesteding van projecten in de woning- en utiliteitsbouw en Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) en de inkoop van (hout)producten wordt door zowel de overheid als de private sector veel gebruik gemaakt van (standaard) bestekbepalingen.

Het opnemen van eisen ten aanzien van duurzaam geproduceerd hout in deze bestekbepalingen is daarom een belangrijke sleutel tot het uiteindelijk algemeen toegepast krijgen van hout uit goed beheerde bossen. Echter, in veel bestekken is dit nog niet het geval. Zolang de standaard bestekbepalingen niet zijn ingevoerd in de standaard besteksystematiek, zullen ze niet op grote schaal in bestekken worden toegepast.

In Nederland zijn er twee belangrijke systemen die een stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden bieden voor het samenstellen van bouwcontracten. Voor de GWW is dat de RAW-systematiek en voor de woning- en utiliteitsbouw (B&U) is dat de STABU-systematiek. Dergelijke systemen bieden opdrachtgevers en opdrachtnemers een kader om duidelijke afspraken te maken en vast te leggen. De afgelopen twee jaar zijn mede op initiatief van Probos standaard bestekbepalingen voor de inkoop van duurzaam hout ontwikkeld. Deze zijn verwerkt in de relevante, herziene criteriadocumenten voor duurzaam inkopen van AgentschapNL.

Binnen dit project wordt getracht eisen ten aanzien van duurzaam geproduceerd hout in standaardbesteksystematieken verwerkt te krijgen. Wanneer dit een feit is, wordt er op de trom geslagen en worden er presentaties en (lunch)bijeenkomsten georganiseerd. Bovendien wordt een brochure ontwikkeld met nut en noodzaak van de bestekbepalingen, de bepalingen zelf en andere tips voor het gebruik en het voorschrijven van duurzaam geproduceerd hout in de praktijk.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem en Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): AgentschapNL, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en Dienst Landelijk Gebied (DLG)
periode van uitvoering: 2010 t/m 2012

Resultaten

rapport:
artikelen:
in de pers: