Skip to main content

De markt voor gezaagd loofhout in Nederland

11 april 2013

In opdracht van het Ministerie van I&M heeft Probos in 2011 de markt voor gezaagd loofhout in beeld gebracht. Het doel van dit onderzoek is het maken van een inschatting van de verdeling van het Nederlandse hardhoutverbruik over de verschillende marktsegmenten.

Daarbij zijn de volgende marktsegmenten onderscheiden: de emballage-industrie, meubel- en interieurbouw, timmerindustrie, overige industrie, detailhandel, Bouw (B&U en GWW) en overige Bouw.
Indien er een actueel beeld bestaat van de marktaandelen van de verschillende marktsegmenten binnen het totale verbruik van gezaagd loofhout in Nederland kunnen initiatieven van de overheid worden gericht op die segmenten, waar veel hout in omgaat en waarbinnen verwacht wordt dat de overheid een belangrijke invloed heeft. Daarnaast kunnen ook de marktsegmenten worden geïdentificeerd waarbinnen het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout nog relatief laag is. Er is onderscheid gemaakt tussen tropisch en niet tropisch loofhout. Per marktsegment is een inschatting gemaakt van het aandeel gecertificeerd hout binnen het betreffende marktsegment. Binnen het onderzoek ging het om het verbruik van het primaire houtproduct gezaagd hardhout. Kant-en-klare houtproducten die van (tropisch) hardhout zijn gemaakt zijn buiten beeld gelaten.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger en Casper de Groot
opdrachtgever(s): Ministerie Infrastructuur en Milieu
periode van uitvoering: 2011