Skip to main content

Deelname aan de EU COST-actie FP0902

11 april 2013

Deelname aan de EU COST-actie FP0902

Deze editie van de Europese kennisuitwisselingsactie 'COST' is gericht op de ontwikkeling en harmonisatie van operationele onderzoeks- en registratiemethoden aangaande biomassaproductie uit het bos. In samenwerking met Alterra wordt Nederlandse ervaring en kennis ingebracht.

De standaardisatie van methoden en technieken is nodig om kennisuitwisseling tussen verschillende landen te verbeteren. Daarnaast vindt uitwisseling plaats ten aanzien van de uitvoering van (wetenschappelijke) projecten. De resultaten van het project worden via het Biomassaforum en binnen de netwerken van Alterra en Stichting Probos gespreid. Het project loopt van 2010 tot 2014. Informatie zie: www.forestenergy.org

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel
opdrachtgever(s): ministerie van EL&I
periode van uitvoering: 2010 - 2014