Skip to main content

Duurzame Houten Verpakkingen

11 april 2013

De emballagesector verbruikt ruim één miljoen m3 hout rondhoutequivalenten. Een aanzienlijk deel van het Nederlandse houtverbruik. In 2009 was nog geen enkel bedrijf in Nederland in de emballagesector FSC en/of PEFC ´Chain of Custody´ (handelsketen, CoC) gecertificeerd. Dat betekent dat er in Nederland geen houten verpakkingen van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout geproduceerd werden.

Om die reden is Stichting Probos in 2010, i.s.m. de Faber Halbertsma Groep en de Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) gestart met het project “Duurzame houten verpakkingen”. Doel van het project: producenten en gebruikers van houten verpakkingen te stimuleren aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout te gebruiken. Medio 2010 hebben alle leden van de EPV zich gecommitteerd aan een vernieuwde gedragscode waarin onder meer staat dat alle EPV-leden voor het eind van 2011 een CoC-certificaat behaald zullen hebben.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem en Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): AgentschapNL, met ondersteuning van de EPV en de Faber Halbetsma Groep
periode van uitvoering: 2010 - 2012

Resultaten

website:
  • www.duurzamehoutenverpakkingen.nu (niet meer actief)
artikelen:
in de pers:
verslagen: