Skip to main content

Omvang houtstromen in Nederland

06 juni 2013

Als gevolg van veranderingen en ontwikkelingen binnen de houtmarkt wordt het zowel vanuit het beleid als vanuit de biobased sector steeds moeilijker een overzichtelijk beeld te vormen van de houtketen en de houtstromen daarbinnen.

Deze informatie is echter onontbeerlijk om nieuwe beleidsdoelen te kunnen formuleren, beleid te kunnen evalueren of investeringsbeslissingen te kunnen nemen. Wat betekenen bepaalde beleidsdoelen op het gebied van duurzame energie en de biobased economy bijvoorbeeld voor de grondstoffenvoorziening van de traditionele houtsector en duurzaam bosbeheer? Is er voldoende hout beschikbaar om aan de grotere vraag te kunnen voldoen? Het beantwoorden van deze vragen is alleen mogelijk met behulp van een actueel houtstroomdiagram waarin de verschillende houtstromen in Nederland overzichtelijk zijn weergegeven.

Doel van dit project is het opstellen van de houtstroomdiagram en het inzichtelijk maken van de mate van duurzaamheidscertificering van de verschillende houtstromen, en de reststromen.

Informatie

uitvoerder(s): Annemieke Winterink, Casper de Groot en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): AgentschapNL
periode van uitvoering: 2012

resultaten