Skip to main content

Hout: op naar 100% duurzaam inkopen

11 april 2013

In 2010 moet de Rijksoverheid bij 100% van (al) haar inkopen en aanbestedingen duurzaamheid als zwaarwegend criterium meenemen. Voor provincies, gemeenten en waterschappen is dit 50%. Om deze doelstelling te bereiken worden verschillende instrumenten ontwikkeld, ook voor hout(en producten).

In 2008 wordt een op de BRL criteria gebaseerde vereenvoudigde set duurzaamheidscriteria voor hout vastgesteld, die de overheid voor haar inkopen zal gebruiken. Voor de zomer van 2008 zal deze uitgewerkt zijn en zullen naar verwachting verschillende certificeringssystemen aan deze set duurzaamheidscriteria voldoen. Voor zowel ambtenaren belast met de inkoop als de houthandel en aannemerij moet bekend zijn welke keurmerken voldoen en waar op gelet moet worden om te kunnen beoordelen of er ook daadwerkelijk aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout toegepast wordt. Binnen het project ‘Hout: op naar 100% duurzaam inkopen’ worden de primaire doelgroep, de voor duurzaam inkopen verantwoordelijke Rijksambtenaren, en de secundaire doelgroep bestaande uit ambtenaren buiten de Rijksoverheid, de aannemerij en houthandel, geïnformeerd welke certificeringssystemen voor duurzaam bosbeheer en de houtketen aan de overheidseisen voldoen. Er worden hiervoor verschillende activiteiten ontplooid, zoals trainingen voor ambtenaren, ontwikkelen van een inkoopgids en een webpagina en het opzetten van een helpdesk waar ambtenaren hun vragen met betrekking tot duurzaam inkopen van hout(en producten) kwijt kunnen. Hiermee draagt het project actief bij aan het integreren van duurzaamheid in de inkoopprocessen van de Nederlandse overheid, voor zover het houten producten betreft, worden overheidsinkopers praktisch ondersteund en wordt daarmee het behalen van de doelstelling van de Nederlandse overheid voor wat betreft duurzaam inkopen realistischer. Met het behalen van haar doelstellingen draagt de Nederlandse overheid vervolgens actief bij aan beter bosbeheer en bosbehoud wereldwijd.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem, Annmieke WInterink en Martijn Boosten
opdrachtgever(s): Senter Novem
periode van uitvoering: 2008 -

Resultaten

rapporten:
artikelen:
in de pers:
verslagen: