Skip to main content

S(up)port for nature

11 april 2013

De begeleiding van recreatie vormt een belangrijk en tijdrovend onderdeel van het takenpakket van natuurbeheerders en brengt ook de nodige kopzorgen met zich mee. Natuurbeheerders worden bijvoorbeeld regelmatig geconfronteerd met aanvragen voor het organiseren van sportevenementen in hun natuurgebieden.

Vaak staan hierbij drie vragen centraal:

  • Kan er schade aan paden of de natuur optreden of overlast voor andere bezoekers? Geen enkele natuurbeheerder zit te wachten op schade of klagende recreanten
  • Wat staat er tegenover?
  • Hoeveel tijd gaat het me kosten?.

 

S(up)port for nature is een antwoord op deze vragen. S(up)port for nature is een natuurzorgsysteem voor sportevenementen. Het bevat drie of vier elementen:

  • een uitgebreid eisenpakket voor de natuurvriendelijke organisatie van het sportevenement, bijvoorbeeld met betrekking tot afval, bewegwijzering, waarschuwen omwonenden, afschermen kwetsbare gebieden e.d. (een soort keurmerk dus, maar deze term suggereert onjuist een bureaucratisch systeem en wordt dus bij voorkeur niet gebruikt)
  • een financiële bijdrage per deelnemer aan het beheer van het betreffende natuurgebied (groene dienst!)
  • de voorwaarden voor het verzorgen van enige natuureducatie rondom het evenement (sporters wijzen op de gevolgen van hun (sport)gedrag buiten het evenement om)
  • de vorming van een schadefonds voor niet te verhalen schade (niet iedereen is hier enthousiast over)

 

S(up)port for nature is in principe een vrijwillig systeem. Een natuurbeheerder kan het verplicht stellen, maar een organisator kan het natuurlijk ook vanuit zichzelf toepassen. Uiteraard houdt S(up)port for nature geen verplichting in tot het accepteren van evenementen.
Het natuurzorgsysteem heeft een aantal voordelen voor natuurbeheerders. Ten eerste weten ze dat de organisatie aan strenge regels voldoet op het gebied van natuurvriendelijk en sociaal verantwoord organiseren. De kans op schade en overlast zal hierdoor sterk beperkt worden. Door de natuureducatie zal dit ook bij het individuele sporten het geval zijn. Bovendien betrekken ze zo een grote groep mensen (sporters) bij het natuurbeheer. Dat te doen via hun hobby, sport, zou wel eens zeer effectief kunnen zijn.
Ten tweede weten natuurbeheerders bij het toepassen van S(up)port for nature dat ze een financiële tegemoetkoming krijgen als tegenprestatie voor de toestemming om het evenement te mogen organiseren. Dit geld is nadrukkelijk niet bestemd voor kosten die de natuurbeheerders maakt voor het evenement (alle kosten worden gedekt door de organisator), maar voor vrije besteding.
Een derde voordeel is dat de natuurbeheerders minder kwijt tijd zal zijn voor het verstrekken van de vergunning. Het denkwerk is al gebeurd en er hoeft in de vergunning simpelweg beschreven te worden dat voldaan moet worden aan S(up)port for nature.
Een vierde voordeel is dat S(up)port for nature voor afstemming zorgt tussen de eisen die natuurbeheerders stellen aan sportorganisatoren. Iedereen hanteert dezelfde strenge, algemeen geaccepteerde, voorwaarden. Dit neemt ook een bron van ergernis weg bij organisatoren.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen en Annemieke Winterink
financier(s): Atletiekunie, Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland, Natuurmonumenten, Nederlandse Toer Fiets Unie, NOC-NSF, Staatsbosbeheer, Stichting Probos
periode van uitvoering: 2008 -

Resultaten

website:
verslagen:
in de pers:
overig: