Skip to main content

Marktstudie Duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt in 2008

06 juni 2013

In opdracht van de Federale Overheids Dienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu voert Probos in de eerste helft van 2009 een inventarisatie uit naar het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt in 2008.

In deze studie wordt samengewerkt met Lut Draye van De & D Consult. De nadruk van de studie ligt op het aandeel gecertificeerd hout en papier dat in 2008 op de Belgische markt is gekomen. Daarnaast worden ook knelpunten in beeld gebracht die het vergroten van het marktaandeel bemoeilijken en wordt bepaald wat het verwachte marktaandeel in 2010 is. In samenwerking met de Belgische brancheverenigingen worden enquêtes verstuurd naar alle Belgische importeurs van hout en houtproducten en de Belgische verwerkers van rondhout, chips en pulp.

Informatie

uitvoerder(s): Nico Leek en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
periode van uitvoering: 2009

Resultaten

rapport:
in de pers: