Skip to main content

Seminar ‘Ontwikkelingen Duurzaam Bosbeheer en Canada’s Positie met betrekking tot Certificering’

11 april 2013

Een delegatie Canadezen uit de bos- en houtsector komen naar Nederland en willen graag de stand van zaken en ontwikkelingen in de Canadese bos- en houtsector presenteren aan een brede doelgroep, bestaande uit onder andere houthandelaren, houtverwerkende bedrijven, beleidsmakers en bosbouwers.

Probos is gevraagd om net als in 2008 dit seminar te organiseren, waarbij het programma wordt ingevuld door Probos en de Canadese ambassade in samenwerking met de delegatie. Het seminar wordt georganiseerd in het kader van het Kennisnetwerk Verantwoord Ondernemen met Hout.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem en Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): Canadese ambassade
periode van uitvoering: 2009

Resultaten

verslag: