Skip to main content

Review Hoofdstuk 6 State of Europe’s Forests 2011

06 juni 2013

Op verzoek van Forest Europe voert Probos de review uit van hoofdstuk 6 in het rapport: State of Europe’s Forest 2011. Hoofdstuk 6 behandelt de Sociaal economische functies en condities die mede bepalend zijn voor duurzaam bosbeheer, zoals de bezitsstructuur, de bijdrage van de bos- en houtsector aan het BNP en bijvoorbeeld ook de openstelling van het bos voor recreatie en cultuurhistorische waarden.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Forest Europe
periode van uitvoering: 2011