Skip to main content

Financiering van bos en natuur: nieuwe kansen voor producten en diensten

11 april 2013

De laatste decennia is de financiering van bos en natuur stap voor stap steeds meer gedomineerd geraakt door overheidsfinanciering. Door het deels collectieve karakter ervan zal betrokkenheid van overheden bij de financiering in veel gevallen ook in de toekomst aan de orde zijn.

Tegelijkertijd kan een te grote afhankelijkheid van overheidsfinanciering de sector en de daarin ondernemende bedrijven kwetsbaar maken. Ook kan de dominantie van overheidsfinanciering tot gevolg hebben dat we aan de kant van particuliere initiatieven (burgers en het bedrijfsleven) kansen missen.

Het probleem van de financiering van bos en natuurterreinen is tevens onderdeel van het grotere vraagstuk hoe we als maatschappij verder willen met het beheer van bos en natuur. Om te komen tot structurele veranderingen is het van belang dat bos en natuur (weer) worden erkend als leverancier van producten en diensten en niet langer alleen maar worden beschouwd als kwetsbare objecten die beschermd moet worden. De vraag daarbij is hoe terreineigenaren op een eerlijke en transparante manier kunnen worden beloond voor de producten en diensten die zij aan de maatschappij leveren.

In het kader van de ambitie om te werken aan omslagen in denken en handelen in de financiering van bos en natuur heeft InnovatieNetwerk Stichting Probos gevraagd aan de hand van diverse voorbeelden in binnen- en buitenland in beeld te brengen op welke manier producten en diensten uit bos en natuur op dit moment worden gewaardeerd en gefinancierd, welke problemen er bestaan, maar ook welke kansen denkbaar zijn.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel en Martijn Boosten en Gebca Velema (ontwerp)
financier(s): InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk
periode van uitvoering: 2009 - 2010

Resultaten

rapport:
artikelen:
brochure: