Skip to main content

Nieuw product van dikke grove den

06 juni 2013

Probos heeft het Nederlandse potentieel van dikke grove den (dbh > 50 cm) in beeld gebracht en vervolgens gekeken of het rondhout geschikt is voor een door de opdrachtgever gespecificeerde toepassing.

Informatie

uitvoerder(s): Annemieke Winterink, Martijn Boosten en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Borgman Beheer Advies B.V.
periode van uitvoering: 2010