Skip to main content

Bijdrage aan Werkbijeenkomsten 'Op eigen hout' Provincie Gelderland

06 juni 2013

In navolging van de 'Verkenning naar de knelpunten en stimuleringsmogelijkheden voor de inzet van hout voor energie in de Provincie Gelderland' die door Probos en Alterra is uitgevoerd, heeft de Provincie Gelderland het kennis- en leertraject 'Op eigen hout' opgezet voor beleidsmedewerkers en vergunningverleners van gemeenten.

Tijdens werkbijeenkomsten werden ambtenaren voorgelicht over energie uit houtige biomassa en houtgestookte installaties. Probos heeft aan twee van deze bijeenkomsten een bijdrage geleverd middels een presentatie.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten
opdrachtgever(s):
periode van uitvoering: 2010