Skip to main content

VVNH monitoring 2de helft 2014

02 februari 2014

In het kader van het VVNH-beleidsplan “Wijs met hout” voor de periode 2010-2015 heeft de VVNH Probos gevraagd de monitoring van de beleidsdoelstellingen opnieuw voor haar rekening te nemen. Voor de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en eerste helft 2014 is deze monitoring inmiddels uitgevoerd.

De monitoring voor de tweede helft van 2014 van het aandeel duurzaam en legaal geproduceerd hout dat door alle VVNH-leden in het betreffende half jaar is geïmporteerd of op de Nederlandse markt is ingekocht, voert Probos ook uit. Op deze wijze wordt per bedrijf inzichtelijk gemaakt hoe het bedrijfsresultaat zich verhoudt ten opzichte van de doelstelling. Daarnaast biedt het de mogelijkheid in beeld te brengen waar de VVNH-bedrijven gemiddeld staan ten opzichte van de doelstellingen in het VVNH-beleidsplan. Alle ca. 150 VVNH leden wordt gevraagd het door hen verhandelde houtvolume te rapporteren en de gegevens worden via een website ingevuld en verstuurd. Probos is ook verantwoordelijk voor het verhogen van de response.

Informatie

uitvoerder(s): Annemieke Winterink en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): VVNH
periode van uitvoering: 2015