Skip to main content

Eco2eco: Vraag en aanbod op de houtmarkt

09 januari 2017

De partners binnen het Eco2Eco-project willen de door hen gesignaleerde problemen met de productie en commercialisering van hout op
een grensoverschrijdende manier aanpakken. Zij werken aan oplossingen voor het vermarkten van hout en houtige biomassa voor materiaalgebruik en bio-energie en voor de productie van kwaliteitshout.

Om beide problemen goed te kunnen aanpakken, hebben zij echter eerst een grondig inzicht nodig in de vraag naar en het aanbod van hout in de projectregio. Zij hebben vastgesteld dat de beschikbare gegevens over houtaanbod, houtstromen en -prijzen in de projectregio ofwel beperkt zijn, ofwel onvolledig. Het actuele grensoverschrijdende houtaanbod werd nog nooit in kaart gebracht. En over de cascadering en lokale/regionale verwerking van houtige producten is nauwelijks informatie beschikbaar.
Daarom hebben zij BOS+ en Probos de opdrachtgegeven een studie uit te voeren waarin zo veel mogelijk informatie wordt verzameld over het aanbod van en de toepassing van hout in de Eco2eco projectregio. De projectregio is daarbij vergroot naar geheel Nederland en Vlaanderen. De studie bestaat uit de volgende onderdelen:

Activiteit 1: Studie houtstromen
Deze activiteit is erop gericht een zo gedetailleerd mogelijk beeld te geven van de houtstromen (soorten, sortimenten, kwaliteits- en kwantiteitseisen,…) binnen de projectregio (Nederland en Vlaanderen). Speciale aandacht gaat daarbij uit naar kwaliteitshout (zaag- en fineerhout). Naast de traditionele houtindustrie (primaire rondhoutverwerking) en de inzet van hout uit het bos als biomassa, wordt ook gekeken welke andere industrieën (nichemarkten) rondhout van binnen en buiten Nederland en Vlaanderen toepassen.

Activiteit 2: Studie houtprijzen
Op basis van de prijzen behaald in de laatste 10 jaar wordt een inschatting gemaakt van de prijzen die houtkopers
betalen per houtsoort en per diametersortiment binnen de projectregio.

Activiteit 3: Inventarisatie actuele aanbod
De markt wordt verkend vanuit het standpunt van de houtproducent (aanbod). Het huidige aanbod wordt
in kaart gebracht op basis van houtprognose gegevens.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger, Fons Voncken en Martijn Boosten
opdrachtgever(s): BOS+ (Natuurinvest)
periode van uitvoering: 2017

Resultaten

raporten