Skip to main content

Independent Timber Market Monitoring (IMM)

17 mei 2017

De International Tropical Timber Organization (ITTO) heeft een contract ondertekend met de Europese Commissie om het project "Independent timber market monitoring: analysis of the reception of FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) licensed timber on the EU market as framed by VPAs (Voluntary Partnership Agreements)" te implementeren in het kader van de recente activiteiten van het ITTO-programma Bevorderen van de handel in tropisch hout en tropische houtproducten uit duurzaam beheerde en legaal geoogste bronnen.

In het kader hiervan zal Probos als nationale correspondent optreden. Daarbij zal Probos een nationale studie voor Nederland uitvoeren en gegevens verzamelen over:

  • de soorten en producttypen die vanuit VPA-landen naar Nederland worden geïmporteerd;
  • de specifieke kopers en eindgebruikers van houtproducten uit VPA-landen in Nederland;
  • standpunten van handelaren, fabrikanten en detailhandelaren in Nederland met betrekking tot hout uit VPA-landen (inclusief percepties va kwaliteit, prijzen, productassortiment, technische en milieuprestaties);
  • standpunten van handelaren, fabrikanten en detailhandelaren in relatie tot commitment voor verificatie van legaliteit en milieucertificering in Nederland;
  • ervaring van handelaren en overheidsinstanties bij de marktintroductie van het eerste hout met FLEGT-licentie uit Indonesië (inclusief de perceptie van het administratief proces, beschikbaarheid en prijstendens, verschuivingen in de vraag van de markt);
  • de organisaties en beleidsmaatregelen in Nederland (zoals EUTR Monitoringsorganisaties, overheidsinstanties, handelsverenigingen en milieugroepen) die in het bijzonder de handelaren, fabrikanten en retailers, en aanbestedingspraktijken beïnvloeden.

Daarnaast zal Probos bijdragen aan communicatie over de IMM, de aan de ontwikkeling van de IMM-prijsserie database, desgevraagd aan andere agentschappen marktgerelateerde gegevens over Nederland verstrekken.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger, Sietze van Dijk
opdrachtgever(s): ITTO en Ministerie Economische Zaken
periode van uitvoering: 2017 - 2021