Skip to main content

Uitvoering ISC enquête 2017

05 augustus 2017

Op 4, 5 en 6 oktober 2017 organiseert GD Holz de International Softwood Conference in Hamburg. De gecombineerde ETTF en EOS marktenquête en de daaraan gelieerde marktrapporten van de verschillende deelnemende landen, vormen een belangrijke basis voor de inhoud van de ISC. Probos voert de gecombineerde ETTF en EOS marktenquête uit, verwerkt de gegevens en rapporteert de resultaten. Daarnaast zorgt Probos ervoor dat de landenrapporten die door de deelnemende landen worden opgesteld op tijd worden ontvangen en dat zij in het ISC’17 format worden omgezet en gepresenteerd.

Informatie

uitvoerder(s): Jasprina Kremers en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): GD Holz
periode van uitvoering: 2017 

Resultaten

Het rapport is beschikbaar op de website van ETTF.