Skip to main content

Biomassapotentieel Gelderland

16 juli 2017

De provincie Gelderland wil graag inzicht in de hoeveelheid houtige biomassa die in potentie op een verantwoorde manier beschikbaar kan worden gemaakt binnen de provincie. In opdracht van de provincie heeft Probos samen met Borgman Beheer Advies een quick scan uitgevoerd om het verantwoord te oogsten potentieel houtige biomassa uit bos, landschap en bebouwde omgeving in kaart te brengen.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger & Martijn Boosten (Probos), David Borgman & Nico Spliethof (Borgman Beheer Advies)
opdrachtgever(s): Provincie Gelderland
periode van uitvoering: 2017

Resultaten