Skip to main content

Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2016

20 september 2017

Marktstudie, perspectieven en aanbevelingen voor een herziening van het bestaande Sectoraal Akkoord

Om de vooruitgang in het kader van het ‘Sectoraal Akkoord van 1 maart 2011 ter verhoging van het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen’ in België te monitoren, heeft Probos samen het haar partner voor de derde keer het aandeel FSC- en PEFC-gecertificeerde primaire houtproducten op de Belgische markt in beeld gebracht. Bovendien is naar aanleiding van de plannen om een nieuw Sectoraal Akkoord op te starten, ook (verkennend) onderzoek gedaan naar gecertificeerd hout bij secundaire houtproducten en papier en karton. Verder is ook de herkomst en de evolutie van gecertificeerde houtproducten onderzocht en is een voorstel gedaan voor een toekomstige rapportering van het aandeel gecertificeerde houtproducten.

Doelstelling van de studie:

  • Analyse van de Belgische markt van primire houtproducten.
  • Analyse van de Belgische markt van hout dat niet valt onder de scope van het huidige Sectoraal Akkoord.
  • Raming van de evolutie van het aanbon priaire houtproducten en verwerkt hout uit duurzaam beheerde bossen op de Belgische markt gedurende de komende jaren.
  • Rapportering in het kader van de uitvoering van het sectoraal akkoord.
  • Formulering van aanbevelingen aan de Federale Minister van Leefmilieu.


De studie wordt uitgevoerd in samenwerking met Belgische partners BOS+ Vlaanderen vzw en IDEA Consult.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem, Jan Oldenburger en Jasprina Kremers
opdrachtgever(s): Federale Belgische Overheidsdienst Volksgezondheid
periode van uitvoering: 2017 - 2018

Resultaten

rapporten