Skip to main content

Oppervlakte en biomassavoorraad in bossen zonder houtoogst

21 augustus 2018

Binnen het nieuwe raamwerkcontract tussen het Joint Researsch Centre (JRC) van de de EU en grote groep organisaties betrokken bij nationale bosinventarisaties in 19 Europese landen wordt specific contract 19 (SC19) uitgevoerd. Binnen SC19 staat het bos waarin geen houtoogst plaatsvindt centraal (Forest Not Available for Wood Supply (FNAWS)).

Doel is vast te stellen in hoeverre een geharmoniseerde definitie voor FNAWS overeenkomt met de nationale definitie. Daarvoor wordt op basis van gegevens uit de nationale bosinventarisatie de oppervlakte en de biomassa voorraad binnen het FNAWS bepaald op basis van beide definities, zodat een vergelijking gemaakt kan worden. Stichting Probos neemt vanuit Nederland deel aan SC19.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger en Sander Teeuwen
opdrachtgever(s): Joint Research Centre
periode van uitvoering: 2018 - 2019