Skip to main content

Datalevering KU Leuven

01 september 2019

De KU Leuven heeft Probos gevraagd geanonimiseerde plotgegevens aan te leveren uit de 6de en 7de Nationale bosinventarisatie. De KU Leuven gebruikt deze gegevens om een methode voor het met behulp van satellietbeelden vaststellen van de boomsoortensamenstelling van het bos. Probos bewerkt de gegevens en levert deze in het gewenste format aan.

Informatie

uitvoerder(s): Sander Teeuwen en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): KU Leuven
periode van uitvoering: 2021