Skip to main content

Houtoogstprognose Staatsbosbeheer

01 januari 2020

Periodiek laat Staatbosbeheer een houtoogstprognose uitvoeren. Op basis van bosinventarisatiegegevens die betrekking hebben op de bossen in beheer bij Staatsbosbeheer, wordt met behulp van een model de toekomstige houtoogst ingeschat. Dat gebeurt onder verschillende scenario´s die van elkaar verschillen waar het gaat om de intensiteit van de kap en de wijze van kap (verjonging of uitkap). Staatsbosbeheer gebruikt de uitkomsten van de houtoogstprognose als referentie voor het te verwachten toekomstig oogstvolume en de samenstelling daarvan. De houtoogstprognose voor het jaar 2021 voert Probos in samenwerking met Borgman Beheer en Henny Schoonderwoerd uit.

Informatie

Uitvoerder(s): Sander Teeuwen en Jan Oldenburger
Opdrachtgever(s): Staatsbosbeheer
Periode van uitvoering: 2021