Skip to main content

Nationale en internationale bos- en houtstatistieken (2021-2025)

10 januari 2022

Probos vult jaarlijks de internationale houtenquêtes (Joint Forest Sector Questionnaire, JFSQ) voor Nederland in t.b.v. UNECE, FAO, EU, Eurostat en ITTO en treedt daarbij op als nationaal correspondent. Daarvoor verzamelt zij jaarlijks cijfers over de Nederlandse rondhoutverwerking en de handel in (houtige) biomassa. Daarnaast bewerkt en analyseert zij de de gegevens uit de CBS-handelsstatistieken voor hout, pulp en papier en karton en de producten die daarvan worden gemaakt.

In het verlengde hiervan onderhoudt Probos de contacten in de internationale statistiek werkgroep van Eurostat. Voor de bijeenkomsten van het Committee on Forests and the Forest Industry (COFFI) in Genève verzorgt Probos het Nederlandse “Market statement”.

Nederland heeft veel afspraken met internationale organisaties gemaakt over het aanleveren van informatie over het Nederlandse bos en haar bosproducten. EL&I treedt op als nationaal correspondent binnen het netwerk van de UN-ECE/FAO voor de werkzaamheden aan de Forest Resource Assessment (TB-FRA), Forest Europe (MCPFE) de European Forest Sector Outlook Studies (EFSOS) en overige projecten. Probos levert als depute Nationaal correspondent in opdracht van het ministerie van EZ de benodigde statistische informatie aan over het Nederlandse bos en bosproducten voor allerlei internationale organisaties. Het gaat hierbij met name om internationale enquêtes die met vaste regelmaat of incidenteel worden ontvangen van UN-ECE, FAO, Forest Europe, Eurostat, EFI en ITTO.

De resultaten worden in Nederland gepubliceerd via de Kerngegevens Bos en hout app (nog te ontwikkelen), artikelen, het stroomschema voor de Nederlandse houtketen en het organiseren van een jaarlijkse stakeholder bijeenkomst.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger, Sander Teeuwen, Guus Beerkens, Anne Reichgelt, Sietze van Dijk, Gera op den Kelder, Gino van Maaren, Jasper Velthuis
opdrachtgever(s): Ministerie van Economische Zaken
periode van uitvoering: 2021-2025