Skip to main content

UNECE Socio Econ indicators

11 april 2013

Verbeteren van de rapportage over sociaal economische indicatoren in de Forest Europe enquête.

In opdracht van de UNECE Forestry and timber section voert Probos een evaluatie uit van de rapportage over de Sociaal Economische indicatoren in de State of Europe's Forests 2011. Op basis van de resultaten van deze evaluatie wordt de Forest Europe enquête waar nodig aangepast, zodat in het volgende State of Europe's Forest rapport betrouwbaarder en uitvoeriger gerapporteerd kan worden over de Sociaal Economische aspecten van duurzaam bosbeheer. In het project wordt nauw samengewerkt met FAO, Eurostat, het Team of Specialists on Monitoring Sustainable Forest Management en een aantal experts op het gebied van de verschillende indicatoren.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): UNECE Forestry and Timber section
periode van uitvoering: eerste helf 2013