Skip to main content

German Timber Trade Analysis

08 januari 2024

In opdracht van GD Holz voert Stichting Probos een analyse uit naar de in- en uitvoer van houtproducten op de Duitse markt. Deze analyse wordt gedaan op basis van de Duitse statistieken beschikbaar gesteld door Destatis. De analyse wordt uitgevoerd voor verschillende productgroepen en vormt uiteindelijk de input voor de GD Holz Außenhandelsstatistik. Hiermee helpt Probos inzicht verschaffen in de Duitse houtmarkt.

Informatie

Uitvoerder(s): Sander Teeuwen, Jasper Velthuis
Opdrachtgever(s): GD Holz
Periode van uitvoering: 2024