Skip to main content

CBS EFA grant

08 januari 2024

De European Forestry Accounts (EFA) wordt vanaf 2025 een verplichte enquête voor lidstaten van Eurostat. Het CBS is de hoofdverantwoordelijke voor deze enquête. Het verplicht stellen van de enquete geeft aanleiding om de kwaliteit van de data aan te scherpen. Hiertoe heeft het CBS stichting Probos gevraagd om hierin te ondersteunen.

Specifiek zal de verbeteringsslag van de EFA-data uit de volgende activiteiten bestaan:

1) Verbetering interpolatie van bosareaal.
2) Uitsplitsen bosareaal in Forest Available- en Forest Not Available for Wood Supply.
3) Inschatting aanbod en gebruik van brandhout .
4) 'Other land with tree cover' in kaart brengen.
5) Inschatting Net increment verbeteren.
6) Waarde van bosgrond in kaart brengen.
7) Waarde van de staande houtvoorraad berekenen.
8) Aanbod en gebruik tabellen van wood in the rough invullen.

Informatie

Uitvoerder(s): Sander Teeuwen, Jasper Velthuis en Robin Zwijgers
Opdrachtgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Periode van uitvoering: 2024