Skip to main content

Nederlandse Bosinventarisaties

08 mei 2013

Vanaf september 2012 zijn inventarisatiewerkzaamheden uitgevoerd voor de Nederlandse Bosinventarisaties (NBIs). Dat zijn de opvolger van Meetnet Functievervulling bos (MFV bos) (officieus de 6de Nederlandse bosinventarisatie). Eind 2013 en begin 2014 zijn de gegevens geanalyseerd voor de 6de NBI en in een database en rapport verwerkt. In 2021 en 2022 zijn de resultaten verwerkt voor de 7de NBI. Momenteel wordt de opzet uitgewerkt en gegevens verzameld voor de 8ste NBI.

Doel van de inventarisaties is de huidige toestand van het Nederlandse bos in beeld te brengen. Wat is bijvoorbeeld de boomsoortensamenstelling, hoeveel hout staat er in het bos, hoeveel dood hout is er aanwezig en hoeveel hout wordt er geoogst? In totaal zijn er in Nederland op bijna 3200 plekken metingen verricht aan in totaal ruim 85 duizend bomen. Doordat deels op dezelfde plekken gemeten is als bij de vorige inventarisatie, is goed na te gaan hoe hard het bos groeit, en hoeveel er geoogst wordt. De NBIs iworden uitgevoerd door Alterra in samenwerking met Probos en de Bureau’s Daamen, Silve en Van Nierop. Probos verzorgd o.a. de toestemming voor de uitvoering van de werkzaamheden, de data-verwerking van de houtmeetkundige opnamen en heeft een rol binnen de analyse en rapportage.

Informatie

uitvoerder(s): Sander Teeuwen, Guus Beerkens en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV via Wageningen Environmental Research
periode van uitvoering: 2012 en 2013 (NBI6), 2021 en 2022 (NBI7)

Resultaten

databases:
rapportages:
artikelen: