Skip to main content

Nationale en internationale bos- en houtstatistieken (2012-2014)

08 mei 2013

Probos vult jaarlijks de internationale houtenquêtes (Joint Forest Sector Questionnaire, JFSQ) voor Nederland in t.b.v. UNECE, FAO, EU, Eurostat en ITTO en treedt daarbij op als nationaal correspondent.

In het verlengde hiervan onderhoudt Probos de contacten in de internationale statistiek werkgroep van Eurostat. Voor de bijeenkomsten van het Timber Committee in Geneve verzorgt Probos i.o.m. EL&I en het bedrijfsleven het Nederlandse “Market statement”.

Nederland heeft veel afspraken met internationale organisaties gemaakt over het aanleveren van informatie over het Nederlandse bos en haar bosproducten. EL&I treed op als nationaal correspondent binnen het netwerk van de UN-ECE/FAO voor de werkzaamheden aan de Forest Resource Assessment (TB-FRA), Forest Europe (MCPFE) de European Forest Sector Outlook Studies (EFSOS) en overige projecten. Probos levert als depute Nationaal correspondent in opdracht van EL&I de benodigde statistische informatie aan over het Nederlandse bos en bosproducten voor allerlei internationale organisaties. Het gaat hierbij met name om internationale enquêtes die met vaste regelmaat of incidenteel worden ontvangen van UN-ECE, FAO, Forest Europe, Eurostat, EFI en ITTO.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger, Gebca Velema, Casper de Groot en Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): Ministerie van EL&I en het bos- en houtbedrijfsleven (Bosschap etc.)
periode van uitvoering: 2012-2014

Resultaten

artikelen:
rapporten:
  • Kerngegevens
  • Buitenlandse handel in hout en houtpoducten volgens CBS ( intern)
  • De rondhoutverwerkende industrie (intern)