Skip to main content

Update statistiek van resthout en gebruikt hout

11 april 2013

Bij de verwerking van rondhout, gezaagd hout en plaatmateriaal door houtzagerijen, timmerfabrieken, meubelmakers en emballagebedrijven komen aanzienlijke hoeveelheden resthout vrij.

Daarnaast is er een grote stroom aan gebruikt hout dat vrijkomt aan het eind van de levenscyclus van een houten product, zoals bouw- en sloopafvalhout, hout van afgedankte houtenverpakkingen en hout van weggegooide meubels. Zowel resthout als gebruikt hout zijn belangrijke grondstoffen voor de vervaardiging van nieuwe houtproducten en de opwekking van duurzame energie.

Op dit moment ontbreekt er een actueel beeld van de markt voor resthout. Hierdoor bestaat er een groot risico dat projecten op basis van onjuiste aannames en achterhaalde data worden opgestart, hetgeen het (vervolg)traject kan frustreren en tot onnodige kosten kan leiden. De meest recente marktdata hebben betrekking op het jaar 2007. Ook voor gebruikt hout is er behoefte aan meer actuele cijfers. Probos is daarom door Agentschap NL gevraagd om deze cijfers de actualiseren, zodat er zicht komt op de markt van resthout en gebruikt hout in 2012.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten, Jan Oldenburger, Casper de Groot & Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): Agentschap NL
periode van uitvoering: 2013

Resultaten

bosbericht:
rapport:
oud rapport: