Skip to main content

Monitoring voortgang 32 PJ biomassa in 2020

11 april 2013

De sector Natuur, Bos, Landschap en Houtketen (NBLH) voert sinds 2009 werkzaamheden uit in het kader van het afgesloten Agroconvenant Schoon & Zuinig.

In dat convenant zijn inspanningen afgesproken met de Rijksoverheid op het werkterrein van de NBLH-sector met als kern het aan de markt beschikbaar stellen van 32 PJ biomassa in 2020. Van belang is vast te stellen of en hoe snel de sector op een veelheid van aspecten jaarlijks vooruitgang boekt.

Probos is gevraagd om een overzicht te geven van de stand van zaken in het jaar 2011. Daarnaast is Probos gevraagd een voorstel te doen voor een methode waarmee de voortgang tot en met 2020 jaarlijks kan worden gemonitord.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger, Martijn Boosten & Casper de Groot
opdrachtgever(s): Agentschap NL
periode van uitvoering: 2012

Resultaten

rapport: