Skip to main content

Ondersteuning statistische verwerking 2de Vlaamse bosinventarisatie

06 juni 2013

Samen met Witteveen+Bos ondersteunt Probos de statistische verwerking van de gegevens uit de tweede Vlaamse bosinventarisatie.

De ondersteuning betreft drie onderdelen:

  1. een impactstudie naar de aanpassing in de hoogte waarop de boomomtrek wordt gemeten;
  2. het bepalen van de steekproeffout van de eerste bosinventarisatie;
  3. het ontwikkelen van een methode voor het verwerken van de gegevens van het schaduwmeetnet van de tweede bosinventarisatie.

Probos is verantwoordelijk voor het eerste onderdeel en levert binnen het project de inhoudelijke kennis over de uitvoering van bosinventarisaties.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse overheid
periode van uitvoering: 2011