Skip to main content

Zelfvoorzieningsgraad

06 juni 2013

Lange tijd heeft Nederland een zelfvoorzieiningsbeleid gehad voor hout en houtproducten. Zoals we weten heeft dat beleid hopeloos gefaald, want de zelfvoorzieninsgraad is alleen maar teruggelopen.

Toch gaan er weer stemmen op om de houtproductie uit eigen land weer op te gaan voeren, omdat steeds duidelijker wordt dat de mondiale houtbehoefte sterk stijgt en er nog maar weinig rek lijkt te zitten in het aanbod. Probos gaat in een notitie uitwerken wat de wenselijkheid en mogelijkheden zijn.

Informatie

uitvoerder(s): Mark Vonk
opdrachtgever(s): Platform Hout in Nederland en Biomassa Upstream Stuurgroep
periode van uitvoering: 2006 - 2007

Resultaten

rapport:
  • State-of-the-art mountainbikeroute Oostvoornse meer (niet beschikbaar)
    juli 2007