Skip to main content

Samenvatting van de resultaten van zes jaar onderzoek naar energieteelt

06 juni 2013

In dit boek staan de resultaten van langlopend veldonderzoek naar de aanleg en het onderhoud van energiebeplantingen op vijf proeflocaties in Nederland, die in de periode 1993-2000 door het Centrum voor Biomassa Innovatie - voorheen het Centrum voor Plantaardige Vezels - zijn aangelegd en onderzocht. Het is bedoeld voor iedereen die iets met biomassa voor duurzame energie of voor een duurzame grondstoffenvoorziening te maken heeft of in de toekomst te maken krijgt.

Het is een informatief en praktisch georiënteerd boek (126 p.) dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op een begrijpelijke wijze toegankelijk maakt. In Europees verband zullen de komende jaren grote arealen landbouwgrond vrijkomen, waarvoor energieteelt een reële optie kan zijn voor de productie van biomassa voor duurzame energie, vloeibare en gasvormige motorbrandstoffen en andere ‘bio-based products’. Het boek geeft inzicht in wat energieteelt reëel voorstelt, waardoor marktpartijen een veel betere afweging kunnen maken van de voor- en nadelen van energieteelt binnen het brede pakket van (potentiële) biomassastromen.

Informatie

uitvoerder(s): Leen Kuiper
opdrachtgever(s): Centrum voor Biomassa Innovatie
periode van uitvoering: 2003