Skip to main content

Verkenning wilgendoolhof: combinatie van biomassateelt en recreatie

11 april 2013

Wilgenplantages kunnen in potentie een belangrijke bijdrage leveren aan de Biobased Economy. Uit diverse studies van Probos is naar voren gekomen, dat teelt van houtige biomassa in wilgenplantages het meest kansrijk is wanneer dit wordt toegepast in slimme functiecombinaties.

Een mogelijke functiecombinatie is biomassateelt op recreatieterreinen. Geïnspireerd door het concept van maisdoolhoven, willen RGV Holding, Probos en InnovatieNetwerk graag verkennen in hoeverre de aanleg van een wilgendoolhof haalbaar is, waarbij een wilgenplantage niet alleen biomassa levert maar ook aantrekkelijk is voor recreanten.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten en Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk
periode van uitvoering: 2013

Resultaten

rapport: