Skip to main content

Energieplantages als ontwerpopgave

11 april 2013

Er ontstaat in de nabije toekomst een grote behoefte aan biomassa. Energieplantages van snelgroeiende boomsoorten zijn zeer efficiënte biomassaproducenten, scoren hoog op de duurzaamheidsladder en herbergen een interessante biodiversiteit. Bovendien kunnen ze uitstekend worden gecombineerd met andere landgebruiksvormen en bieden ze kansen voor een meer kostenefficiënt beheer van het landschap.

De laatste twee jaar zijn er door voorlopers enkele kleinschalige energieplantages aangelegd en de verwachting is dat dit sterk zal gaan toenemen. Het gevaar bestaat dat hierbij in allerlei gebieden op ad-hoc basis energieplantages aangelegd worden zonder een daaronder liggende landschapsvisie en ontwerpfilosofie. Dit kan niet alleen bepaalde landschappen verrommelen, maar het kan ook het draagvlak voor energieplantages, en duurzame energie, aantasten. Dit effect is eerder waargenomen bij zogenaamde tijdelijke bossen en is momenteel ook te zien bij windmolens en zonne-energie. Door middel van een ontwerpend onderzoek willen Probos en H+N+S Landschapsarchitecten instrumentaria ontwikkelen waarmee energieplantages een goede landschappelijke inpassing kunnen krijgen. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft hiervoor een startsubsidie verstrekt.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen en Martijn Boosten i.s.m. Hank van Tilborg & Jasper Hugtenburg (H+N+S Landschapsarchitecten)
opdrachtgever(s): Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
periode van uitvoering: 2014

Resultaten

In de pers: Ontwerpen aan energie