Skip to main content

Ontwikkelen CO2-rekentool beplantingen Rijkswaterstaat

11 maart 2018

Rijkswaterstaat beheert vele duizenden hectares aan bomen en bosvakken langs snelwegen en waterwegen en op andere terreinen. Momenteel ontwikkelt Rijkswaterstaat een aantal indicatoren waarmee kan worden gemeten welke bijdrage deze beplantingen leveren aan onder meer klimaatdoelen en circulaire doelen. Hiervoor wil Rijkswaterstaat graag meer inzicht krijgen in de CO2-vastlegging in haar beplantingen en in houtproducten die vrijkomen bij het beheer en onderhoud van deze beplantingen. Ook wil Rijkswaterstaat inzicht in de effecten die inrichting- en beheerkeuzes hebben op de CO2-vastlegging in deze beplantingen. In opdracht van Rijkswaterstaat ontwikkelen Probos en Face the Future een rekentool waarmee de CO2-vastlegging kan worden berekend.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten (Probos) & Kars Riemer (Face the Future)
opdrachtgever(s): Rijkswaterstaat
periode van uitvoering: 2018