Skip to main content

Pilot aanplant houtige biomassa in retentiebekken

01 oktober 2018

Op het platteland ligt er een groot potentieel om bij te dragen aan de nationale klimaatdoelstellingen. Door de aanleg van nieuwe landschapselementen en houtopstanden kan er koolstof (CO2) worden vastgelegd. Hiermee kan tevens een meer aantrekkelijk en biodivers landschap worden gerealiseerd. Het vrijkomende hout bij onderhoud kan hierbij tevens worden ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie en andere (biobased) producten.

Uit een verkenning van Probos uit 2017 blijkt dat er in combinatie met wateropgaven interessante mogelijkheden zijn voor de aanplant van houtopstanden voor biomassa. Onder meer retentiebekkens zijn een goed voorbeeld van plekken waar houtige biomassa kan worden geproduceerd en een meer aantrekkelijk en biodivers landschap kan worden gerealiseerd. Probos, ZLTO en Coöperatie Duurzame Energie de Baronie (CDEB) werken aan een concrete aanplantpilot in West Brabant die kan dienen als demonstratie- en leerobject voor andere gebieden en partijen.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Sander Teeuwen (Probos), Ton van Korven (ZLTO), Rudi Antens (Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie)
opdrachtgever(s): Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
periode van uitvoering: 2018 - 2019

Resultaten

In de pers: Coöperatie plant eerste elzen aan in waterberging

PERSBERICHT: Eerste aanplant klimaatslim korte omloop bos in waterberging Brabantse Delta