Skip to main content

Optimalisering van kosten van en inkomsten uit wilgenenergieplantages

11 april 2013

In Nederland is er door Stichting Probos (en haar voorgangers) al meer dan twintig jaar kennis ontwikkeld over wilgenenergieplantages. Voor onderzoek zijn er enkele tientallen hectares wilgenplantages aangelegd.

Tot op heden was er onder terreineigenaren (natuurbeheerders, agrariërs, landgoedeigenaren, et cetera) nog maar weinig interesse voor de aanleg van wilgenenergieplantages. Door het groeiend aantal houtgestookte warmte- en elektriciteitsinstallaties in Nederland en de daarmee stijgende vraag naar houtige biomassa, lijkt de tijd rijp voor opschaling van het areaal wilgenenergieplantages in Nederland. Uit een recente studie van Probos kwam naar voren dat er nog tal van onbenutte terreinen liggen voor de aanleg van wilgenplantages. Om potentiële aanplanters van wilgenenergieplantages te interesseren voor deze teelt, is het nodig om beter zicht te krijgen in de mogelijkheden voor de optimalisering van kosten van en inkomsten uit wilgenenergieplantages.

Probos voert daarom in opdracht van InnovatieNetwerk een studie uit naar dit onderwerp.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen & Martijn Boosten
opdrachtgever(s): InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk
periode van uitvoering: 2012-2013

Resultaten

eindrapport
Bosbericht
in de pers