Skip to main content

Pilot energieplantage recreatiegebied Zeumeren

11 april 2013

Energieplantages van snelgroeiende boomsoorten als wilg worden internationaal gezien als een potentieel waardevolle grondstofleverancier voor houtige biomassa. Uit studies van Probos is gebleken dat grootschalige aanleg van wilgenplantages op landbouwgrond in Nederland vooralsnog financieel niet rendabel is.

Bovendien is het vanuit duurzaamheidsoogpunt verstandig om geen wilgenplantages aan te leggen op gronden die bestemd zijn voor voedselproductie. Het is daarom zaak in Nederland te zoeken naar alternatieve terreinen voor de aanleg van wilgenplantages waarbij bij voorkeur meerdere functies kunnen worden gecombineerd. Een van de terreintypen waar kansen lijken te liggen zijn recreatieterreinen. Mits zorgvuldig ingepast, kunnen wilgenenergieplantages op recreatieterreinen helpen om het beheer van deze terreinen rendabeler te maken, terwijl er tegelijkertijd een brandstof/grondstof wordt geproduceerd voor de biobased economy.

RGV, exploitant van recreatiegebied Zeumeren, wil trachten om met haar recreatiegebieden een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving en is bovendien op zoek naar kostenefficiënte manieren van beheer en inrichting van haar terreinen. Als pilot wil RGV daarom een wilgenenergieplantage aanleggen in recreatiegebied Zeumeren. De biomassa uit deze plantage zal bovendien in de toekomst kunnen dienen als brandstof voor de biomassainstallatie van SchatEiland Zeumeren. Probos begeleidt deze pilot, die wordt uitgevoerd in samenwerking met STIRR en InnovatieNetwerk.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten
opdrachtgever(s): RGV
periode van uitvoering: 2013

Zie ook

in de pers