Skip to main content

Archeologisch onderzoek greppels en wallen Veluwe

11 april 2013

De provincie Gelderland heeft in 2010 subsidie toegekend aan zeventien projecten op de Veluwe waarin de cultuurhistorie van bossen weer zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt. In een aantal van de projecten van Het Geldersch Landschap en de gemeente Epe worden wallen en greppels hersteld.

Alvorens er een start wordt gemaakt met de daadwerkelijk uitvoering van de herstelwerkzaamheden, willen deze organisaties, als aanvulling op de bestaande kennis uit archieven en kaarmateriaal, via archeologisch veldonderzoek meer kennis vergaren over de oorspronkelijke vorm en opbouw van de wallen en greppels. Ook bij de gemeente Rheden leeft de wens om meer kennis te vergaren over twee wallen die in haar terreinen liggen. Ook deze twee wallen zullen worden meegenomen in het archeologisch onderzoek.

Archeologisch veldonderzoek aan aarden wallen en greppels in bossen is tamelijk uniek. Dit onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door Archeologisch Adviesbureau RAAP, wordt dan ook beschouwd als een pilot, waarmee wordt gekeken of archeologisch veldonderzoek nieuwe kennis kan opleveren over wallen en greppels. Probos coördineert de uitvoering van het onderzoek namens Het Geldersch Landschap en gemeenten Epe en Rheden. Het onderzoek wordt gefinancierd door de drie terreineigenaren en de provincie Gelderland.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten
opdrachtgever(s): Stichting het Geldersch Landschap, Provincie Gelderland, Gemeente Epe en Gemeente Rheden
periode van uitvoering: 2011

Resultaten

rapporten:
projecten:
in de pers: