Skip to main content

Inventarisatie naar het concept 'zorg werkt in het bos'

06 juni 2013

Sociale werkvoorziening en zorg is een relatief nieuw fenomeen binnen het natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Vanuit de zorg en arbeidsvoorziening is er sprake van een toenemende vraag naar geschikte werkplekken.

De vraag is of uitbreiding samen kan gaan met technische innovatie, inspelend op de actuele ontwikkelingen in de markt (zoals de ontwikkeling van de ‘biobased economy’). Zijn er vernieuwende concepten beschikbaar? Kan de lokale productie van bio-energiedragers zoals chips en pellets een optie zijn? Zijn elders al relevante ervaring opgedaan? In dit onderzoek is daarop antwoord gegeven. Het doel is kortom het in kaart brengen van de beschikbare kennis en inzichten (ervaringen, theoretische achtergronden en relevant overheidsbeleid en –instrumenten). Het beterft de inzet van mensen met een verstandelijke of sociale beperking en sociaal minder vaardigen. Het betreft ook mensen niet geschikt voor reguliere arbeid dan wel met een achterstand, die onder begeleiding zo regulier mogelijk werk willen doen.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel en Brechtje de Bruin
opdrachtgever(s): Veluws Centrum voor Technologie (VCT) een Welna B.V.
periode van uitvoering: 2010

Resultaten

rapport: