Historische beplanting Grebbelinie

06 juni 2013

Veel onderdelen (forten en werken) van de Grebbelinie zijn tegenwoordig begroeid met bomen en struiken. Stichting Probos heeft in 2007 in opdracht van de Provincie Utrecht een quick scan uitgevoerd naar de historische waarde van de beplanting op de Grebbelinie.

In deze quick scan zijn archiefstukken en literatuur bestudeerd. Hieruit blijkt dat bomen en struiken op en rond de diverse forten en werken in de Grebbelinie, naast een ecologische en recreatieve waarde, mogelijk ook een belangrijke cultuurhistorische waarde hebben. In opdracht van de Provincie Utrecht heeft Probos een veldinventarisatie uitgevoerd om in kaart te brengen waar zich nog restanten bevinden van historische militaire beplantingen op de Grebbelinie.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten
opdrachtgever(s): Provincie Utrecht
periode van uitvoering: 2008 - 2009

Resultaten

rapporten:
artikelen:

© Probos , all rights reserved