Skip to main content

Historische boselementen; geschiedenis, herkenning en beheer

24 april 2013

Veel mensen trekken er wandelend of fietsend op uit om te genieten van het Nederlandse landschap. Dit landschap is het resultaat van menselijk handelen.

Nederland is daardoor een cultuurlandschap geworden dat de sporen draagt van een lange geschiedenis. In alle streken is het landschap weer net iets anders ingericht, waardoor er een grote variatie is ontstaan. De beroemde natuurpionier Jacques P. Thijsse kon dit wel waarderen; 'Wat heeft ons kleine land een grote verscheidenheid van prachtige en boeiende landschappen!'. Overal vinden we sporen van de manier waarop de mens het landschap vorm heeft gegeven, van sprengen tot galgenbergen en pestbosjes. Dit boek neemt u mee naar het verleden en heden van een aantal cultuurhistorische elementen in bossen en natuurterreinen. U zult meer te weten komen over de manier waarop onze voorouders het landschap gebruikten en vormden. Waarom hebben ze daar ooit die wal opgeworpen en waarom zijn die bomen zo krom?

Heeft u bijvoorbeeld ooit gehoord van bijenschansen, tochten, pestbosjes en schapenkampen?

Als wij heden ten dagen bomen planten ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, of ter markering van een bijzondere plaats, dan is de kans groot dat vele generaties na ons nog van deze bomen zullen genieten, maar niet meer weten waarom deze ooit zijn aangeplant. Zo kunnen we ook in het huidige landschap - als we dat leren te zien - talloze bedoelde en onbedoelde sporen ontdekken van de werkzaamheden of activiteiten van onze voorouders.

Deze landschappelijke erfenis is ongekend. Haast overal kun je ervaren dat de mens de hand in het landschap heeft gehad. Zoekend naar water, bezig met de verfraaiing van zijn omgeving of zijn akkers verdedigend tegen wildvraat, het zit allemaal in het geheugen van het landschap gegrift. Dit boekje wil u daarvan iets laten zien. Het voert u mee langs een aantal wat minder bekende cultuurhistorische elementen in het landschap en geeft informatie over de geschiedenis en over de wijze waarop deze elementen behouden kunnen worden. Maar het is er vooral op gericht om de belangstelling en waardering voor deze elementen te vergroten en daarmee een bijdrage te leveren aan het behoud van het rijke culturele erfgoed dat in ons landschap verscholen ligt. U kunt ook lezen hoe we nu met deze sporen uit het verleden omgaan of om kunnen gaan. Daardoor kunt u nog meer genieten van alles wat het Nederlandse landschap u biedt.

auteur(s): Patrick Jansen en Mark van Benthem
2005 | 128 pag. | ISBN 978 90 4008 967 1
prijs: € 15,00 (excl. verzendkosten)