Skip to main content

Biomassateelt als ontwerpopgave

13 september 2016

Voor de opwekking van hernieuwbare energie is steeds meer biomassa nodig. Op termijn neemt ook voor de productie van hoogwaardige biobased materialen en chemicaliën de vraag naar biomassa toe.

Er zijn steeds meer initiatieven om binnen Nederland houtige biomassa te telen met snelgroeiende boomsoorten als wilg, populier en els of gewassen als Miscanthus. Net als de plaatsing van windmolens heeft ook biomassateelt impact op het landschap. Het is daarom belangrijk om biomassateelt ruimtelijk goed in te passen, zodat landschappen niet verrommelen, andere landschappelijke waarden in stand blijven en er draagvlak ontstaat voor biomassateelt. Deze gids bevat handreikingen en inspiratie voor het ontwerp en de ruimtelijke inpassing van biomassateelt in het landschap. Naast een introductie van verschillende biomassateelten en de mogelijkheden voor teelt in Nederland, bevat deze gids ontwerpbouwstenen voor ruimtelijke inpassing en uitgewerkte voorbeeldcasussen.

auteur(s): Martijn Boosten, Marijne Beenhakker, Jasper Hugtenburg en Jaap van den Briel
2016 | 72 pag.| ISBN 9 789074 277 27 3
prijs:  € 7,50 (excl. verzending)

Recensie: Ontwerpen aan energie