Skip to main content

Boswallen; handreikingen voor het beheer

24 april 2013

In veel Nederlandse bossen, heideterreinen en stuifzanden liggen restanten van eeuwenoude aarden wallen die werden gebruikt om wild en vee te keren, grenzen te markeren, stuifzanden te beteugelen, overstromingen te voorkomen, vijanden te weren en ga zo maar door.

Voor deze wallen wordt in deze praktijkgids de verzamelnaam boswallen gehanteerd. Boswallen zijn voor beheerders een makkelijk herkenbaar deel van het historisch erfgoed in hun terrein. Naast een historische waarde herbergen boswallen echter ook een belangrijke ecologische waarde. Bij het beheer van deze elementen komen dan ook veel vragen en uitdagingen kijken. Deze praktijkgids is bedoeld om aan terreinbeheerders kennis te verschaffen over de historie en ecologie van boswallen en hen handvatten te geven voor het beheer van deze elementen.

auteur(s): Martijn Boosten, Patrick Jansen, Mark van Benthem en Bert Maes
2011 | 72 pag. | ISBN 978 90 74277 21 1
prijs: € 7,50 (excl. verzendkosten)

recensie: