Skip to main content

Bosgeschiedenis en erfgoed; Handreikingen voor (veld)onderzoek

24 april 2013

In alle bos- en natuurterreinen zijn prachtige cultuurhistorische relicten te vinden die het behouden waard zijn.

Ze vertellen de geschiedenis en het gebruik van het landschap. Cultuurhistorie staat dan ook volop in de aandacht in het bos- en natuurbeheer. Om cultuurhistorie deskundig en weloverwogen in het beheer te kunnen verweven, is het belangrijk dat terreinbeheerders hun vak- en gebiedskennis op dit gebied vergroten. Bovendien is het van belang doelen ten aanzien van cultuurhistorie in een langetermijnvisie vast te leggen.
De eerste uitdaging voor de meeste terreinbeheerders is de geschiedenis en het historisch erfgoed van hun gebieden in kaart te brengen. Echter, niet elke beheerder of vrijwilliger heeft voldoende kennis op dit vlak. Daarom heeft Stichting Probos deze gids geschreven. In de gids worden een groot aantal methoden en hulpmiddelen beschreven die behulpzaam zijn bij zowel bureaustudie als veldwerk.
Deze gids is voornamelijk gebaseerd op kennis en ervaring die Stichting Probos heeft opgedaan in concrete voorbeeldprojecten, waarin de boshistorie en het historisch erfgoed van een aantal bosgebieden in kaart is gebracht. De gids helpt geïnteresseerden om op een effectieve en efficiënte wijze onderzoek te doen naar de geschiedenis en het historisch erfgoed in bos- en natuurterreinen.

auteur(s): Patrick Jansen, Mark van Benthem en Martijn Boosten
2012 | 120 pag.| ISBN 978 90 74277 25 9
prijs: € 7,50 (excl. verzending) nog enkele exemplaren beschikbaar (ga naar bestelformulier)

download beschikbaar: Bosgeschiedenis en erfgoed; Handreikingen voor (veld)onderzoek

recensie: