Skip to main content

Samenvatting van de resultaten van zes jaar onderzoek naar energieteelt

11 juni 2013

Probos heeft in opdracht van het Centrum voor Biomassa Innovatie (CBI) een boek geschreven over zes jaar onderzoek naar energieteelt.

In dit boekje staan de resultaten van langlopend veldonderzoek naar de aanleg en het onderhoud van energiebeplantingen op vijf proeflocaties in Nederland, die in de periode 1993-2000 door het Centrum voor Biomassa Innovatie - voorheen het Centrum voor Plantaardige Vezels - zijn aangelegd en onderzocht. Het is bedoeld voor iedereen die iets met biomassa voor duurzame energie of voor een duurzame grondstoffenvoorziening te maken heeft of in de toekomst te maken krijgt. Het is een informatief en praktisch georiënteerd boek (126 p.) dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op een begrijpelijke wijze toegankelijk maakt.

auteur(s): Leen Kuiper
2003 | 126 pag.
prijs: uitverkocht